Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach powstało w 2000 roku, a jego głównym celem jest podnoszenie poziomu życia rolników oraz poprawa warunków produkcji i zbytu artykułów. Stowarzyszenie wciąż podejmuje nowe działania na rzecz ochrony interesów producentów owoców i warzyw oraz organizuje akcje wspomagające mające na celu promowanie produktów regionalnych.

W 2006 roku stowarzyszenie wystąpiło do Marszałka Województwa Małopolskiego o rejestrację Produktu Tradycyjnego Suska Sechlońska. Śliwki suszone metodą tradycyjną zostały zarejestrowane jako Produkt Tradycyjny pod nazwą „Suska Sechlońska” 28 grudnia 2006 roku. 9 października 2010 roku produkt ten został zarejestrowany przez Komisję Europejską jako polski produkt regionalny ze znakiem Chronione Oznaczenie Geograficzne.

Mimo wysokiej jakości produktów suska sechlońska swój rynek zbytu znajduje jedynie w regionie Małopolski. Aby wypromować regionalny produkt na rynku krajowym, Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw podjęło kolejne kroki i rozpoczęło działania w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 1 czerwca 2014 roku rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Budowanie sieci współpracy wytwórców suski sechlońskiej wraz z działaniami zmierzającymi do komercjalizacji produktu”. Projekt został dofinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 15 członków, z czego 10 Producentów posiada unijne certyfikaty suski sechlońskiej jako produktu tradycyjnego i regionalnego. Skuteczne działania Stowarzyszenia Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach są zasługą członków Stowarzyszenia, a przede wszystkim prężnie działającego Zarządu w składzie:

Kazimierz Joniec – prezes
Kazimierz Augustyn- wiceprezes
Józef Jonik – skarbnik
Stanisław Pajor – sekretarz
Kazimierz Augustyn – członek

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW W UJANOWICACH


Kontakt z namiNasza oferta

KONTAKT