Fundusz rolny

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach realizuje operację „Promocja
i udostępnianie produktu lokalnego – suski sechlońskiej podczas wyjazdów i targów”

29 czerwca 2020 roku podpisano w Krakowie umowę pomiędzy Województwem Małopolskim, a Stowarzyszeniem Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach na realizację operacji „Promocja i udostępnianie produktu lokalnego – suski sechlońskiej podczas wyjazdów i targów” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 za pośrednictwem
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”.
Celem operacji jest promocja i udostępnianie suski sechlońskiej jako produktu tradycyjnego i regionalnego poprzez uczestnictwo w targach, festiwalach, wydarzeniach.

W ramach realizowanej operacji Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach weźmie udział w takich wydarzeniach jak:

„Targi Żywności Regionalnej i Ekologicznej” w Poznaniu (dawniej Targi „Smaki Regionów”), które odbędą się 26-27 września 2020 roku „Festiwal Smaku” w Grucznie. Planowany jest także udział w wydarzeniach organizowanych na terenie LSR m.in. "Beskidzkie Rytmy i Smaki" w Limanowej, „Dożynki Gminne”, „Smaki Dziedzictwa" w Laskowej.

Na wymienione wydarzenia zostaną zakupione dwa namioty wystawowe z nadrukami promującymi suskę sechlońską oraz inne materiały promocyjne m.in.: trybunka, rollupy, ulotki informacyjne, słoiki degustacyjne, polary, bezrękawniki, torby papierowe, krówki. Materiały te będą służyły promowaniu suski sechlońskiej oraz niektóre z nich zostaną wykorzystane jako nagrody dla uczestników konkursów. Na wydarzenia w Poznaniu
i Grucznie zostaną wykupione noclegi i transport dla wyznaczonych przez SPOiW w Ujanowicach przedstawicieli, którzy będą promować suskę sechlońską.


STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW W UJANOWICACH


Kontakt z namiNasza oferta

KONTAKT