×

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach realizuje operację „Promocja
i udostępnianie produktu lokalnego – suski sechlońskiej podczas wyjazdów i targów”

29 czerwca 2020 roku podpisano w Krakowie umowę pomiędzy Województwem Małopolskim, a Stowarzyszeniem Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach na realizację operacji „Promocja i udostępnianie produktu lokalnego – suski sechlońskiej podczas wyjazdów i targów” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 za pośrednictwem
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”.
Celem operacji jest promocja i udostępnianie suski sechlońskiej jako produktu tradycyjnego i regionalnego poprzez uczestnictwo w targach, festiwalach, wydarzeniach.

W ramach realizowanej operacji Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach weźmie udział w takich wydarzeniach jak:

„Targi Żywności Regionalnej i Ekologicznej” w Poznaniu (dawniej Targi „Smaki Regionów”), które odbędą się 26-27 września 2020 roku „Festiwal Smaku” w Grucznie. Planowany jest także udział w wydarzeniach organizowanych na terenie LSR m.in. "Beskidzkie Rytmy i Smaki" w Limanowej, „Dożynki Gminne”, „Smaki Dziedzictwa" w Laskowej.

Na wymienione wydarzenia zostaną zakupione dwa namioty wystawowe z nadrukami promującymi suskę sechlońską oraz inne materiały promocyjne m.in.: trybunka, rollupy, ulotki informacyjne, słoiki degustacyjne, polary, bezrękawniki, torby papierowe, krówki. Materiały te będą służyły promowaniu suski sechlońskiej oraz niektóre z nich zostaną wykorzystane jako nagrody dla uczestników konkursów. Na wydarzenia w Poznaniu
i Grucznie zostaną wykupione noclegi i transport dla wyznaczonych przez SPOiW w Ujanowicach przedstawicieli, którzy będą promować suskę sechlońską.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Suska Sechlońska

KIM JESTESMY

Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach powstało w 2000 roku, a jego głównym celem jest podnoszenie poziomu życia rolników oraz poprawa warunków produkcji i zbytu artykułów. Stowarzyszenie wciąż podejmuje nowe działania na rzecz ochrony interesów producentów owoców i warzyw oraz organizuje akcje wspomagające mające na celu promowanie produktów regionalnych.

W 2006 roku stowarzyszenie wystąpiło do Marszałka Województwa Małopolskiego o rejestrację Produktu Tradycyjnego Suska Sechlońska. Śliwki suszone metodą tradycyjną zostały zarejestrowane jako Produkt Tradycyjny pod nazwą „Suska Sechlońska” 28 grudnia 2006 roku. 9 października 2010 roku produkt ten został zarejestrowany przez Komisję Europejską jako polski produkt regionalny ze znakiem Chronione Oznaczenie Geograficzne.

Mimo wysokiej jakości produktów suska sechlońska swój rynek zbytu znajduje jedynie w regionie Małopolski. Aby wypromować regionalny produkt na rynku krajowym, Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw podjęło kolejne kroki i rozpoczęło działania w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 1 czerwca 2014 roku rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Budowanie sieci współpracy wytwórców suski sechlońskiej wraz z działaniami zmierzającymi do komercjalizacji produktu”. Projekt został dofinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Obecnie stowarzyszenie zrzesza 15 członków, z czego 9 producentów posiada unijne certyfikaty suski sechlońskiej jako produktu tradycyjnego i regionalnego. Skuteczne działania Stowarzyszenia Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach są zasługą członków stowarzyszenia, a przede wszystkim prężnie działającego zarządu w składzie:

Kazimierz Joniec – prezes
Kazimierz Augustyn- wiceprezes
Józef Jonik – skarbnik
Stanisław Pajor – sekretarz
Kazimierz Augustyn – członek

O NAS

Nazwa „Suska sechlońska” wywodzi się z miejscowej gwary. „Suska” oznacza suszkę, czyli podsuszoną i podwędzoną śliwkę, „sechlońska” pochodzi od nazwy miejscowości Sechna. „Suski Sechlońskie” są więc suszonymi śliwkami niespotykanymi w żadnym innym regionie Polski W smaku Suska Sechlońska” jest lekko słodka, z wyczuwalnym posmakiem i aromatem wędzenia. Smakowitość i najwyższa jakość sechlońskich susek wynika ze specyficznej metody produkcji. Sadownicy z okolic Sechnej zdrowe i dorodne śliwki suszą w grubych warstwach, dzięki czemu w czasie suszenia wydziela się sok, a suski stają się lekkie, słodkie i niepowtarzalne.

Do wyrobu Suski Sechlońskiej wykorzystuje się wyłącznie owoce odmian śliwy domowej z pestkami – najczęściej – śliwki węgierki. W celu zagwarantowania jak najwyższej jakości końcowego produktu, owoce przeznaczone do suszenia muszą być zebrane w odpowiednim czasie. O momencie przeprowadzania zbioru decyduje producent, kierując się posiadaną wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. Zebrane owoce poddaje się wstępnej ręcznej segregacji. Wyselekcjonowane owoce układa się na specjalnym ruszcie wykonanym z drewnianych lasek. Do opalenia suszarni wykorzystuje się wyłącznie twarde i suche drewno pochodzące z drzew liściastych.

Suska sechlońska jako małopolski produkt regionalny, o oryginalnej recepturze i Chronionym Oznaczeniu Geograficznym jest dumą czterech małopolskich gmin: Laskowej, Iwkowej, Łososiny Dolnej i Żegociny. Spotkanie ze śliwką to nie tylko kontakt z doskonałym smakiem, ale i z legendą, i tradycją kulinarną. Suszona śliwka to popularny składnik wielu polskich potraw, takich jak: pierogi, bigosy, zupy – zwłaszcza wigilijne. To doskonały dodatek do mięs, sosów, a także do wypieku ciast i ciasteczek. Ciekawe przepisy z wykorzystaniem Suski Sechlońskiej znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce przepisy.

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW W UJANOWICACH


Kontakt z namiNasza oferta

KONTAKT